Estirarse, respirar y sentir. El Pancafit es el método que garantiza el trabajo global del cuerpo. A través de ejercicios de respiración y estiramiento, interiorizamos posturas correctas y de esta manera, tratamos la musculatura entera. Mari Carmen y Nieves llevan años practicando esta actividad, cuatro Mari Carmen y cinco Nieves. Padecían problemas físicos, éste fue…

Luzatu, arnastu eta sentitu. Pancafit-a gorputzaren lanketa globala bermatzen duen metodoa da. Arnasketa eta luzatze-ariketen bitartez jarrera egokiak barneratu eta muskulatura osoki tratatzen da. Mari Carmen eta Nievesek urteak daramatzate jarduera hau egiten, lau batek, bost besteak. Zituzten arazo fisikoak tarteko hasi ziren Pancafit-arekin, eta egun, astero praktikatzen dute. Norberaren beharrizanetara egokitutako lanketa da eta…

Centro Guna Salud y Bienestar en todas las etapas de la vida

RPS 20/15

Teléfono de contacto:        943 290 355