Beste batzuk...

Nola bihur daiteke denbora librea dibertsio? Sarritan zaila izaten da gure seme-alaben denbora librea betetzen jakitea. Ideiarik gabe geratzen gara eta haurrak aspertu egiten dira azkenerako. Beste batzuetan, guk geuk behar izaten dugu guretzako denbora, atseden hartu, lagun edo bikoteaz gozatu edo besterik gabe, ditugun jarduera edo zereginak burutu ahal izateko, haurrarekin, zenbaitetan, zailagoa izaten baita.

Haurraren denbora baliagarri bilakatzen du jolasak. Umearen adimen-, emozio- eta gizarte-garapenari laguntzen dio eta imaginazio eta sormenerako bere gaitasunak garatzen ditu. Gainera, taldeko jarduerek besteekiko harremanak sustatu eta sendotzen ditu. Umeek elkarrekin partekatzen eta gozatzen ikasten dute horrela.

Emaitza bakarra erakusten